Bedrijfsprofiel

Ingenieursbureau Wouters is een onafhankelijk ingenieursbureau dat al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner is in de bouw. Voor vader Géràrd en zoon Tim is het een uitdaging om opdrachtgevers op een snelle wijze te voorzien van kwalitatief hoogstaande adviezen op het gebied van het constructief berekenen en tekenen van voornamelijk beton,- hout,- staal- en steenconstructies alsmede het berekenen en tekenen van funderingen in o.a. de industriële bouw, de utiliteitsbouw en de woningbouw. Het reken- en tekenwerk wordt gedaan op basis van tekeningen van o.a. architect / aannemer / projectontwikkelaar. De door hen geleverde kwaliteit is gegarandeerd omdat vader Géràrd kan bogen op meer dan veertig jaar praktijkervaring. Door de kleinschaligheid van het bedrijf kan ingenieursbureau Wouters  flexibel opereren. Dit is vooral van groot belang tijdens de uitvoeringsfase van de uitgebrachte adviezen. Voor het oplossen van onverwachte problemen tijdens de bouw kan meteen een beroep gedaan worden op de beide constructeurs. Hierin is het kleine en onafhankelijke ingenieursbureau Wouters   heel groot.

Ingenieursbureau Wouters al meer dan 40 jaar een betrouwbare partner in de bouw.